ดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กรุณาระบุรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

แนบมาพร้อมกับหลักฐานการชำระค่าสมัคร E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

» ใบสมัครสมาชิก/ต่ออายุสมาชิกวารสารบัณฑิตวิทยาลัยฯ  >>เอกสาร<<

ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่บัญชี  982 - 9 - 68636 - 1

สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

Design by ::: GRADRRU :::