::::: สถานที่ติดต่อ :::::

กองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000

โทรศัพท์ (038) 500-000 ต่อ 6350, 6355 หรือ (038) 535-530

โทรสาร (038) 535-430

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Design by ::: GRADRRU :::